Fréttasafn1. júl. 2022 Almennar fréttir Iðnaður og hugverk Mannvirki Menntun Starfsumhverfi

Útspil iðnaðarráðherra mikil vonbrigði

Formenn 30 meistarafélaga innan SI lýsa yfir vonbrigðum með iðnaðarráðherra í grein sem birt er á Vísi:

Ráðherra háskóla, iðnaðar og nýsköpunar hefur lagt fram tillögu um afnám á löggildingu 17 iðngreina. Hvorki var haft samráð við meistarafélög einstakra iðngreina né Samtök iðnaðarins áður en þessar tillögur voru lagðar fram líkt og gert er ráð fyrir í lögum um handiðn og reglugerð um löggiltar iðngreinar.

Ráðherra hefur einnig gefið til kynna að það eigi að halda áfram að afnema lögverndun iðngreina. Lítið hefur hins vegar borið á skilningi ráðherra á því hvaða tilgangi löggilding þjónar. Ráðherra lýsir löggildingu sem litlu meiru en opinberum stimpli og óþarfa „bjúrókrasíu“ sem dragi úr atvinnufrelsi og samkeppnishæfni Íslands. Því fer fjarri. Lögverndun iðngreina er ekki kerfislægur óþarfi heldur órjúfanlegur og mikilvægur hluti íslenska iðnmenntakerfisins. Þar horfir ráðherra til að mynda framhjá mati OECD frá 2013 um starfsmenntun á Íslandi. OECD benti á að það væri meðal styrkleika Íslands að hér sé sterkt iðnnámskerfi innan löggiltra starfsgreina sem byggi á árangursríku jafnvægi milli starfsþjálfunar á vinnustað og utan hans og skýrum valkostum um framhaldsmenntun til iðnmeistararéttinda eða eftir öðrum leiðum.

Löggilding starfsgreina er alþekkt og víða notuð til að ná fram markmiðum stjórnvalda, hér á landi meðal annars til að styðja við og styrkja íslenskt menntakerfi, auka neytendavernd, öryggi og heilsu. Ráðherra hefur staðhæft að Ísland sé heimsmethafi í löggildingu starfsgreina og setur í samhengi við þörf fyrir meira atvinnufrelsi og aukna samkeppnishæfni. Samkvæmt upplýsingum á vef Evrópusambandsins er Ísland í 22. sæti af 31 Evrópulandi varðandi fjölda starfsgreina og starfsheita sem njóta lögverndar. Meðaltal ríkjanna á listanum er rúmlega 207 greinar. Staðhæfingar um að hömlur af þessu tagi séu miklu meiri hér á landi en gengur og gerist í öðrum ríkjum eiga því ekki við rök að styðjast.

Undanfarin ár hefur kapp verið lagt á að auka veg og vanda iðngreina enda mikill skortur á iðnmenntuðu starfsfólki. Aðsókn í iðnnám hefur aukist mikið meðal annars vegna samstillts átaks stjórnvalda og iðnaðar. Löggilding iðngreina er mikilvægur þáttur á þessari vegferð og stuðlar að faglegu starfsumhverfi í iðnaði. Sú löggjöf sem liggur til grundvallar er bæði ætlað að skapa hvata fyrir einstaklinga til að sækja sér iðnmenntun og vissu fyrir neytendur um að þeir einstaklingar sem veita þeim þjónustu á sviði handiðnaðar hafi tilskilda færni. Meistarafélög innan Samtaka iðnaðarins hafa kallað eftir umbótum á löggjöfinni til að bæta starfsumhverfi þeirra þúsunda einstaklinga og fyrirtækja sem starfa í iðnaði og efla íslenskan iðnað.

Meistarafélög iðngreina innan Samtaka iðnaðarins vilja áfram vera í góðu samstarfi við stjórnvöld um eflingu iðnmenntunar og umbætur á sviði iðnaðar. Því er útspil iðnaðarráðherra mikil vonbrigði.

Aðalsteinn Þór Arnarsson, formaður Félags rafverktaka á Norðurlandi

Arna Arnardóttir, formaður Félags íslenskra gullsmiða

Arnbjörn Óskarsson, formaður Félags rafverktaka á Suðurnesjum

Ásgrímur Þór Ásgrímsson, formaður Félags húsgagnabólstrara

Bjarni Ólafur Marinósson, formaður Meistarafélags byggingarmanna í Vestmannaeyjum

Böðvar Ingi Guðbjartsson, formaður Félags pípulagningameistara

Einar Beinteinsson, formaður Félags dúklagninga- og veggfóðrarameistara

Eyjólfur Eyjólfsson, formaður Félags húsgagna- og innréttingaframleiðenda

Grétar I. Guðlaugsson, formaður Meistarafélags byggingarmanna á Suðurnesjum

Hannes Björnsson, formaður Múrarameistarafélags Reykjavíkur

Heiða Hrönn Hreiðarsdóttir, formaður Félags hársnyrtimeistara á Norðurlandi

Heiðar Smári Harðarson, formaður Félags skrúðgarðyrkjumeistara

Helgi Guðjónsson, formaður Málms - samtaka fyrirtækja í málm- og skipaiðnaði

Hjörleifur Stefánsson, formaður Samtaka rafverktaka

Hrafnkell Guðjónsson, formaður Félags rafverktaka á Austurlandi og formaður starfsgreinahóps fyrirtækja í mannvirkjagerð á Austurlandi

Jón Sigurðsson, formaður Meistarafélags húsasmiða

Jón Þórðarson, formaður Meistarafélags iðnaðarmanna í Hafnarfirði

Katla Sigurðardóttir, formaður Klæðskera- og kjólameistarafélagsins

Kristján Aðalsteinsson, formaður Málarameistarafélagsins

Magnús Gíslason, formaður Félags rafverktaka á Suðurlandi

Magnús Guðjónsson, formaður Félags rafvertaka á Vesturlandi

Marinó Hákonarson, formaður starfsgreinahóps fyrirtækja í mannvirkjagerð á Vesturlandi

Pétur Halldórsson, formaður Félags löggiltra rafverktaka

Rebekka Ýr Einarsdóttir, formaður Félags íslenskra snyrtifræðinga

Sigurður Gunnarsson, formaður Félags rafeindatæknifyrirtækja

Sigurður M. Guðjónsson, formaður Landssambands bakarameistara

Sigurður R. Sigþórsson, formaður Meistarafélags byggingarmanna á Norðurlandi

Sævar Óskarsson, formaður Félags rafverktaka á Vestfjörðum

Sævar Jónsson, formaður Félags blikksmiðjueigenda

Valdimar Bjarnason, formaður Meistarafélags Suðurlands

Vísir, 1. júlí 2022.