Fréttasafn24. júl. 2017 Almennar fréttir Menntun

Vantar meira af iðnmenntuðu fólki út í atvinnulífið

Í frétt Fréttablaðsins kemur fram að tölur Vinnumálastofnunar sýni að atvinnuleysi meðal þeirra sem hafa lokið iðnnámi er minna en þeirra sem hafa lokið stúdentsprófi og mun minna en meðal þeirra sem hafa lokið háskólanámi. Rætt er við Ársæl Guðmundsson, skólameistara Borgarholtsskóla, sem segir að á síðustu árum hafi verið mikil eftirspurn eftir nemendum sem eru að brautskrást í málmiðngreinum og bíliðngreinum. Það sé hringt og beðið eftir öllum nemendunum sem eru að ljúka námi. Hann segir það augljóst að það vanti miklu meira af iðnmenntuðu fólki út í atvinnulífið. 

Þá er haft eftir Jóni B. Stefánssyni, skólameistara Tækniskólans, að það sé tvímælalaust mikil ásókn í fólk sem er að klára iðnnám í Tækniskólanum. „Allir sem vilja vinna fara að vinna, það er frekar vandamál að verið sé að taka fólk of snemma.“ Jón segir að í uppsveiflunni aukist þrýstingurinn á að fá unga fólkið út í vinnu en svo sé fólk líka að koma aftur til baka. Því flestir sem fara í iðngreinar nái sér í réttindi, það sé langalgengast, þannig að þetta jafnist út. Hann segir mismun vera á milli greina á milli tímabila en í iðnnáminu hafi verið meiri sókn í byggingagreinar en ekki samt allar og það vanti fólk í múrsmíði og dúklagnir.

Einnig er rætt við Ingibjörgu Ösp Stefánsdóttur, sviðsstjóra fagsviðs mennta- og mannauðsmála hjá SI, sem segir þetta í raun eina af stóru áskorununum. „Sumt horfir maður á til skemmri tíma og sér grafalvarlega stöðu sem blasir við, það er til dæmis varðandi fólk sem tengist framreiðslustörfum og öðru í ferðaþjónustu. Gríðarlegur skortur er einnig í hefðbundnum tækni- og byggingagreinum. Við sjáum þetta líka í greinum eins og kjötiðn og bakaragreinum.“

Nánar á Vísi.