Fréttasafn11. okt. 2018 Almennar fréttir Menntun

Allt að 100 námsleiðir í boði í starfsnámi

Í ljós kemur að þegar nemendur eru spurðir varðandi námsframboð í starfsnámi nefna þeir fjórar til sex leiðir á meðan raunin er sú að allt að 100 leiðir eru í boði þegar að starfsnámi kemur og þar af eru um 60 greinar sem tengjast iðngreinum. Þetta kemur fram í grein Ingibjargar Aspar Stefánsdóttur, sviðsstjóra mennta- og mannauðsmála SI. Yfirskrift greinar Ingibjargar er Læra börnin það sem fyrir þeim er haft?

Í greininni segir jafnframt að mikil spurn sé eftir iðnmenntuðum á vinnumarkaði. Ástæður þess að ungt fólk hafi á síðustu árum valið bóknám frekar en iðnnám séu í meginatriðum tvíþættar, annars vegar sé skýringa að leita í kerfislægum vanda í tengslum við iðn- og starfsmenntun og hins vegar tengist það ímynd tiltekinna starfa og námsleiða. Það þekkist einnig að áhrif og jafnvel þrýstingur frá vinum og foreldrum letji einstaklinga til þess að sækja iðn- og starfsmenntun og segir Ingibjörg það vera miður. 

Ingibjörg segir í grein sinni að grunnskólar kenni færri tíma í list- og verkgreinum en námskrá kveður á um og starfsráðgjöf endurspegli ekki þær fjölbreyttu námsleiðir sem eru í boði eftir grunnskólanám. Almennt virðist skólar vera næst því að mæta viðmiðum varðandi list- og verkgreinar í yngstu bekkjum grunnskóla en þegar litið sé til efstu bekkja grunnskólanna komi í ljós að aðeins einn af hverjum fimm grunnskólum í Reykjavík fylgi þessum viðmiðum aðalnámskrár. Á sama tíma virðist vera að starfsráðgjöf sé sinnt af veikum mætti í mörgum skólum. Í niðurlagi greinar sinnar segir Ingibjörg að sveitarfélögin hljóti að hafa metnað til þess að grunnskólarnir geri betur.

Hér er hægt að lesa greinina í heild sinni.