Fréttasafn10. maí 2021 Almennar fréttir Orka og umhverfi Starfsumhverfi

Ótal tækifæri í grænum orkusæknum iðnaði

Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI, og Ríkarður Ríkarðsson, framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar- og nýsköpunarsviðs hjá Landsvirkjun, skrifa í Morgunblaðinu um þau ótal tækifæri til atvinnuuppbyggingar í grænum orkusæknum iðnaði sem eru á Íslandi. Þetta er þriðja grein Samtaka iðnaðarins og Landsvirkjunar og vísa þeir í fyrri grein þar sem fjallað var um þau grænu tækifæri sem felast í gagnaversiðnaði, en tækifærin séu sannarlega fleiri. Þeir segja að græn og endurnýjanleg orka gefi okkur kost á að framleiða græn og heilnæm matvæli. Sama græna orkan gefi okkur færi á að hætta tugmilljarða króna innkaupum á bensíni og olíu á hverju ári og framleiða vetni og annað umhverfisvænt eldsneyti. Þá kalli rafbílavæðingin á stóraukna framleiðslu á rafhlöðum. Allt séu þetta tækifæri sem ætti að sækja til að skjóta styrkari stoðum undir hagkerfið um leið og við leggjum enn meira af mörkum í baráttunni gegn loftslagsvánni þar sem við njótum sérstöðu á heimsvísu með framleiðslu og nýtingu grænnar orku. Um leið skapist ný, eftirsótt störf, aukin verðmæti og orkusjálfstæði landsins verði tryggt.

Hátæknimatvæli, grænt eldsneyti og rafhlöðuframleiðsla

Þeir Sigurður og Ríkarður segja í grein sinni að til að sporna við loftslagsáhrifum og vinna að sjálfbærni sé matvælaframleiðsla heimsins í endurskoðun. Til mikils sé að vinna því með hátæknimatvælaframleiðslu hér á landi getum við framleitt matvæli með minna umhverfisfótspor, bætt nýtingu orkuauðlinda, tengt saman þekkingu úr hefðbundinni matvælaframleiðslu við hátæknimatvælaframleiðslu, skapað ný og eftirsótt störf um land allt og aukið útflutningstekjur.

Þá segja þeir að til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda þurfi að leita fleiri grænna orkugjafa til að knýja stærri farartæki svo sem flutningabíla, vinnuvélar, skip og flugvélar á umhverfisvænan hátt, enda sé rafvæðing slíkra tækja ekki fýsileg í öllum tilvikum. Vinnsla græns eldsneytis hafi margvíslegan ávinning í för með sér: Samdráttur í innflutningi á bensíni og olíu þýðir minni losun gróðurhúsalofttegunda og gjaldeyrissparnað fyrir þjóðarbúið. Við gætum með tímanum orðið algjörlega orkusjálfstæð.

Einnig nefna þeir að rafhlöðufyrirtæki svipist nú um eftir heppilegum framleiðslustöðum í Evrópu. Í þeirra hópi séu bæði rótgróin rafhlöðufyrirtæki og önnur sem eru að hefja framleiðslu. Ísland sé góður kostur fyrir rafhlöðuframleiðslu, sem sé orkusækin, skapi mörg störf og þurfi stórt landsvæði. Þá leggi mörg fyrirtæki áherslu á lágt kolefnisspor framleiðslunnar sem græna orkan okkar geti tryggt og staðsetning landsins milli Evrópu og Ameríku sé einnig styrkur.

Reynir á samstarfsvilja 

Í niðurlagi greinarinnar segir að með frekari uppbyggingu gagnavera, framleiðslu á hátæknimatvælum, vetnis- og rafeldsneyti og rafhlöðum hér á landi væri fjölbreyttari stoðum skotið undir atvinnulífið með aukinni verðmætasköpun, um leið og við tökum virkan þátt í orkuskiptum heimsins. „Að öllu framansögðu er óhætt að fullyrða að tækifærin í grænum orkusæknum iðnaði eru fjölmörg. En höfum við það sem þarf til að grípa tækifærin? Nú reynir á samstarfsvilja stjórnvalda, sveitarfélaga og annarra hagaðila að skapa þá umgjörð sem þarf til að hægt verði að byggja enn frekar upp grænan orkusækinn iðnað hér á landi.“

Hér er hægt að lesa greinina í heild sinni.

Morgunbladid-08-05-2021

Morgunblaðið, 8. maí 2021

Greinar Samtaka iðnaðarins og Landsvirkjunar:

  1. Græn framtíð orkuvinnslu og iðnaðar, Morgunblaðið 6. maí 2021
  2. Græn tækifæri í gagnaversiðnaði, Morgunblaðið 7. maí 2021
  3. Ótal tækifæri í grænum orkusæknum iðnaði, Morgunblaðið 8. maí 2021