Fréttasafn3. okt. 2022 Almennar fréttir Mannvirki Menntun Samtök rafverktaka

Rafmennt fær viðurkenningu sem framhaldsskóli

Rafmennt hefur hlotið viðurkenningu Menntamálastofnunar sem framhaldsskóli. Þessi viðurkenning opnar frekari þróun kennslu innan Rafmenntar svo sem í kvikmyndatækni og öðrum greinum félagsmanna Rafiðnaðarsambands Íslands, RSÍ, og Samtaka rafverktaka, SART, sem ekki teljast til hefðbundinna greina.

Í viðurkenningarskjalinu stendur: „Menntamálastofnun hefur metið skólanámskrá og önnur framlögð gögn um starfsemi Rafmenntar ehf. Gögnin voru borin saman við lög um framhaldsskóla, reglugerð um viðurkenningu einkaskóla á framhaldsskólastigi og almennan hluta aðalnámskrár framhaldsskóla. Meðal atriða sem metin eru sérstaklega eru rekstrarform, markmið náms og markhópur nemenda, skólanámskrá (með hliðsjón af starfsháttum, skipulagi náms, inntökuskilyrðum, réttindum og skyldum nemenda o.fl.), námsbrautarlýsingar, staðfesting á fjárhagslegri ábyrgð og rekstraröryggi, menntun og kjör starfsfólks og starfsaðstaða.

Á grundvelli þess sem að framan greinir veitir Menntamálastofnun hér með Rafmennt ehf., kt. 590104-2050, viðurkenningu til kennslu á framhaldsskólastigi til eins árs frá dagsetningu þessa bréfs. Viðurkenningin grundvallast á skólanámskrá Rafmenntar ehf. og tekur til kennslu námsbrauta með námslok: 8 – Próf til starfsréttinda (þriðja þrep),

9 – Önnur lokapróf (þriðja þrep) og 11 – Viðbótarnám við framhaldsskóla (fjórða þrep).

Með þessari viðurkenningu er staðfest að Rafmennt ehf. uppfylli viðmið til þess að kenna eftir staðfestum námsbrautalýsingum:

· Rafvirkjun - Samningsleið (19-275-3-8)

· Rafveituvirkjun (19-273-3-8)

· Rafeindavirkjun (19-272-3-8)

· Hljóðtækni (20-306-3-9)

· Kvikmyndatækni (20-453-3-9)

· Meistaraskóli rafiðngreina (20-414-4-11)“

Í tilkynningu frá Rafmennt kemur fram að markhópur þeirra sé fjölbreyttur, til dæmis eldri nemendur sem af einhverjum orsökum eru að byrja í námi í raf- og tæknigreinum eða hafa tafist í námi og eiga lítið eftir. Einnig eru í markhópnum nemendur sem hafa flosnað frá námi og eru að koma til baka eftir að hafa verið á vinnumarkaði. Þar séu einstaklingar sem hafa starfað í rafiðnaði og koma í raunfærnimat. Meistaraskólinn er stór þáttur í starfi Rafmenntar þar sem öll fagnámskeið meistaranáms rafiðngreina eru kennd.

Á vefsíðu Rafmenntar er hægt að nálgast viðurkenningarskjöl frá Menntamálstofnun.