Fréttasafn24. sep. 2021 Almennar fréttir Iðnaður og hugverk Nýsköpun Samtök leikjaframleiðenda Starfsumhverfi

Starfsfólki í tölvuleikjaiðnaði fjölgar um þriðjung

„Það er búinn að vera lygilega mikill uppgangur í iðnaðinum síðustu ár. Það er eiginlega ekki hægt að orða það öðruvísi,“ segir Þorgeir F. Óðinsson, formaður Samtaka leikjaframleiðenda og framkvæmdastjóri Directive Games, í frétt Júlíusar Þórs Halldórssonar, blaðamanns, í Viðskiptablaðinu þar sem kemur fram að tölvuleikjagerð hafi vaxið hratt síðustu misseri hér á landi. Þar segir að því sé meðal annars að þakka auknum opinberum stuðningi en sá stuðningur sé þó tímabundinn og renni að óbreyttu út um áramótin. Þorgeir segir stefna í mikið bakslag verði hann ekki framlengdur. Í dag starfa 20 fyrirtæki við tölvuleikjagerð á Íslandi og hefur samanlagður starfsmannafjöldi þeirra aukist um þriðjung frá byrjun síðasta árs. Þá kemur fram að virkir mánaðarlegir notendur hafa vaxið enn hraðar, úr rétt tæpum 700 þúsund um mitt árið 2019 í 4,3 milljónir í dag. 

Uppgangur þrátt fyrir heimsfaraldur

Þorgeir segir enn fremur í Viðskiptablaðinu að greinin hafi sveiflujafnandi áhrif á hagkerfið, og bendir á uppganginn þrátt fyrir heimsfaraldurinn. „Tölvuleikjaiðnaður er bara einstaklega kreppuþolinn.“ Hann sé hins vegar afar næmur fyrir opinberum hvötum þar sem alþjóðleg samkeppni sé hörð, og því til bæði mikils að vinna og tapa eftir því hvernig stjórnvöld haldi á spilunum. „Það er ekkert í vatninu hérna sem gerir Ísland sérstaklega ákjósanlegt fyrir framleiðslu tölvuleikja. Heimurinn er að breytast hratt. Tíu af stærstu fyrirtækjum heims í dag eru tæknifyrirtæki. Það hangir eitt olíufyrirtæki og eitt fjármálafyrirtæki inni á listanum. Við erum á brún umbyltingar í íslensku efnahagskerfi. Útflutningur hefur að langmestu leyti verið auðlindadrifinn hingað til eins og flestir þekkja. Hugverkaiðnaðurinn hefur hins vegar verið að ryðja sér til rúms sem ný stoð útflutnings.“ 

Skortur á starfsfólki er fyrirstaða í vexti hugverkaiðnaðarins

Þá kemur fram í fréttinni að samanlagðar útflutningstekjur hugverkaiðnaðarins séu nú um 15% af heildarútflutningstekjum þjóðarbúsins. Þorgeir segir þó að betur megi ef duga skuli; til að tryggja hagsæld hér á landi til lengri tíma þurfi að þrefalda eða fjórfalda íslenskan hugverkaiðnað. „Það er draumurinn. Þannig tryggjum við framtíðarmöguleika þjóðarbúsins. Við getum því miður ekki stækkað hinar auðlindirnar, en við getum selt eins mikið hugverk og við viljum.“ En helsta fyrirstaðan sé skortur á starfsfólki sem sé menntað í svokölluðum STEMgreinum (e. Science, Technology, Engineering & Mathematics). „Það eru tvær leiðir til að ráða bót á því. Önnur er veruleg innspýting í íslenskt menntakerfi. Hin er innflutningur á erlendu hugviti, sem getur þá strax lagt hendur á plóg, auk þess að koma bæði með nýjustu þekkingu inn í menntakerfið okkar og inn í fyrirtækin.“ 

Óvissa um framtíð endurgreiðslu á rannsókna- og þróunarkostnaði

Þorgeir segir að það sé vandi að endurgreiðsla á rannsókna- og þróunarkostnaðinum sé bara tímabundin. „Hún rennur út núna um áramótin ef ekkert verður að gert. Hlutfallið fer þá aftur í 20% óháð stærð fyrirtækis, og þakið lækkar í áðurnefndar 400 milljónir. Það þarf ekkert að fjölyrða um áhrifin sem það mun hafa. Bara það að enn sé óvissa um framtíð úrræðisins þýðir að fyrirsjáanleiki um rekstraraðstæður í greininni er ofboðslega lítill, sem eðlilega bitnar á starfseminni.“

Viðskiptablaðið / vb.is, 23. september 2021.

Vidskiptabladid-23-09-2021