Fréttasafn11. feb. 2020 Almennar fréttir Starfsumhverfi

Þarf vítamín fyrir hagkerfið

Vítamín fyrir hagkerfið er yfirskrift greinar Sigurður Hannessonar, framkvæmdastjóra SI, í Fréttablaðinu í dag þar sem hann segir að eftir mikinn vöxt síðustu ára hafi hagkerfið kólnað, útflutningur dregist saman, fjárfestingar atvinnuveganna minnkað og ný útlán bankanna dregist verulega saman. Samdrátturinn komi nú fram í gegnum vinnumarkaðinn en atvinnuleysi hafi aukist talsvert þar sem fyrirtækin hagræða og fækka starfsfólki. Minna sé til skiptanna og að tvö ár í röð minnki landsframleiðsla á hvern íbúa landsins en slíkur samdráttur sé fátíður.

Tilkynna þarf um innviðafjárfestingar hins opinbera á næstu vikum

Sigurður segir jafnframt að vonir standi til þess að landið taki að rísa um mitt ár en það muni ekki gerast af sjálfu sér. Hið opinbera þurfi að milda niðursveifluna með nauðsynlegum og arðbærum innviðafjárfestingum og ef vel ætti að vera þurfi að tilkynna um slíkar fjárfestingar á næstu vikum. Af nægu sé að taka enda sé mikil uppsöfnuð þörf fyrir styrkingu innviða um allt land. Sú þörf hafi verið ljós í nokkur ár auk þess sem ljóst hafi verið að hagkerfið myndi á endanum kólna. Því hljóti stjórnvöld að vera vel undirbúin og geti ráðist í arðbærar framkvæmdir með stuttum fyrirvara.

Hægri fóturinn á bensíngjöfinni og vinstri á bremsunni

Þá segir hann að á sama tíma og Seðlabankinn lækki stýrivexti til að blása lífi í glæðurnar geri sama stofnun nú kröfur um aukið eigið fé bankanna. Með öðrum orðum þá sé hægri fóturinn á bensíngjöfinni en sá vinstri á bremsunni. Þessu verði að breyta strax svo atvinnulífið fái nauðsynlegt súrefni og ekki sé eftir neinu að bíða.

Fjölgun starfa og aukin verðmætasköpun

Í niðurlagi greinar sinnar segir Sigurður að til lengri tíma litið þurfi að efla nýsköpun enda skapi hún störf og gjaldeyristekjur. Fjölga þurfi starfsmenntuðum á vinnumarkaði sem og tækni- og raungreinamenntuðum. Starfsumhverfi þurfi að vera samkeppnishæft og færi vel á því að byrja á því að lækka fasteignagjöld og tryggingagjald. Hann segir að með þessum aðgerðum fái hagkerfið vítamín og niðurstaðan verði fjölgun starfa og aukin verðmætasköpun til framtíðar.

Hér er hægt að lesa grein Sigurðar í heild sinni.