Fréttasafn26. apr. 2021 Almennar fréttir Innviðir Mannvirki

Umbætur í íbúðauppbyggingu efla samkeppnishæfni

Jóhanna Klara Stefánsdóttir, sviðsstjóri mannvirkjasviðs SI, segir í grein í Morgunblaðinu að uppbygging íbúðarhúsnæðis hafi áhrif á samkeppnishæfni Íslands en að lóðaskortur, flókið regluverk, ósveigjanleiki og tafir valdi því að uppbygging íbúðarhúsnæðis sé ekki í takti við þarfir samfélagsins. 

Hún segir að hraða þurfi uppbyggingu með því að einfalda umhverfi byggingar- og mannvirkjagerðar þar sem skortur sé á eignarhaldi og yfirsýn yfir málaflokkinn. Núverandi starfsumhverfi byggingarmála sé óskilvirkt og óhófleg reglubyrði eykur flækjustig. Boðleiðir séu langar og ákvarðanataka tímafrek. Stór skref hafi verið tekin í jákvæða átt með sameiningu málaflokka hjá ráðuneytum og með stofnun Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar en þörf sé á að ganga enn lengra.

Sveitarfélög og ríki vinni saman í að hraða skipulagsferlum og einfalda regluverk

Í greininni segir að hvort tveggja, ríki og sveitarfélög, bera ábyrgð á því að hraða skipulagsferlum. Ríkið beri ábyrgð á að einfalda regluverk en sveitarfélög þurfi að tryggja skjóta afgreiðslu. Skipulagsferli sé of þungt í vöfum og taki of langan tíma. Tryggja þurfi styttri afgreiðslutíma og koma í veg fyrir hamlandi skipulagsskilmála sem leiði til aukins kostnaðar og tafa við byggingu húsnæðis og hamli nýsköpun. Sveitarfélög og ríki þurfi að vinna saman að þessu markmiði. Aukinn sveigjanleiki í byggingarreglugerð, eftirlit byggt á flokkun mannvirkja, innleiðing rafrænnar stjórnsýslu og endurskoðun skipulagsferla munu stuðla að lægri kostnaði og aukinni skilvirkni við mannvirkjagerð en samhliða því þarf að auka framboð á nýjum lóðum.

Sex umbætur til að ná frekari árangri

Í greininni kemur fram að Samtök iðnaðarins hafi lagt til umbætur í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis til að ná enn frekari árangri: Í fyrsta lagi þarf að framlengja átakið „Allir vinna“, a.m.k. út árið 2022. Í öðru lagi þarf að tryggja stöðuga uppbyggingu íbúðarhúsnæðis með því að auka framboð á nýju byggingarsvæði, bæta rafræna stjórnsýslu, tryggja aðgengi að gögnum og stytta tímafresti. Í þriðja lagi þarf að innleiða rafræna byggingargátt. Í fjórða lagi þarf að koma í framkvæmd fyrir lok árs 2021 tillögum átakshóps stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins frá árinu 2019. Í fimmta lagi þarf að endurskoða lagaumhverfi skipulagsmála og hraða skipulagsferlum sveitarfélaga. Í sjötta lagi þarf að sameina embætti byggingarfulltrúa víða um land og samræma vinnubrögð sveitarfélaga. 

Í niðurlagi greinarinnar segir Jóhanna Klara að með þessum umbótum eflum við samkeppnishæfni Íslands og verðum betur í stakk búin til að endurreisa hagkerfið.

Hér er hægt að lesa greinina í heild sinni.

Morgunbladid-22-04-2021