Fréttasafn16. apr. 2021 Almennar fréttir Innviðir Mannvirki

Umbætur í innviðauppbyggingu efla samkeppnishæfni

Ingólfur Bender, aðalhagfræðingur Samtaka iðnaðarins, og Reynir Sævarsson, formaður Eflu og Félags ráðgjafarverkfræðinga, segja í grein í Fréttablaðinu að með umbótum í innviðauppbyggingu eflum við samkeppnishæfni Íslands og verðum betur í stakk búin til að endurreisa hagkerfið. Í greininni sem ber yfirskriftina Umbætur í innviðauppbyggingu efla samkeppnishæfni Íslands segir að það sé óhugsandi að ímynda sér íslenskt samfélag án innviða á borð við samgöngur, veitur, orkuvinnslu og -flutning, skóla og sjúkrahús. Saman myndi þessir innviðir lífæðar samfélagsins sem séu nauðsynlegar undirstöður samkeppnishæfs efnahagslífs. 

Ónóg fjárfesting í innviðum

Í greininni vitna þeir til nýrrar skýrslu Samtaka iðnaðarins og Félags ráðgjafarverkfræðinga um ástand og framtíðarhorfur innviða á Íslandi þar sem kemur fram að endurstofnvirði þeirra sé tæplega 4.500 ma.kr. eða 155% af landsframleiðslu. Umfang kerfisins sé meira en í mörgum öðrum ríkjum sem endurspegli mikilvægi þess fyrir verðmætasköpun hagkerfisins. Skýrslan sýni að ónóg fjárfesting í innviðum hér á landi hafi valdið því að ástand þeirra sé víða slæmt og uppsöfnuð viðhaldsþörf talsverð eða um 420 ma.kr. Horfur séu víða ekki góðar og í heild sé ekki reiknað með því að ástand innviða batni litið til næstu 10 ára.

Þrjár umbætur í innviðauppbyggingu til að ná frekari árangri

Í greininni tiltaka þeir Ingólfur og Reynir hvaða umbætur Samtök iðnaðarins hafi lagt til í uppbyggingu innviða til að ná enn frekari árangri. Í fyrsta lagi sé nauðsynlegt að nýfjárfestingar og viðhald í innviðakerfinu verði aukin. Leggja þurfi áherslu á að auka viðhald á innviðum sem séu með mesta uppsafnaða viðhaldsþörf og í versta ástandinu og að nýfjárfestingar verði í innviðum sem skapa mestan þjóðhagslegan ávinning. Í öðru lagi þurfi að nýta samvinnuleið hins opinbera og einkaaðila við uppbyggingu innviða og flýta þannig þjóðhagslega arðbærri fjárfestingu. Ná þurfi samningum um slík verkefni á árinu 2021. Í þriðja lagi þurfi að breyta samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti í innviðaráðuneyti til að gera ákvarðanatöku skilvirkari í málefnum innviða.

Hér er hægt að lesa greinina í heild sinni.

Fréttablaðið, 16. apríl 2021.

Frettabladid-16-04-2021