Fréttasafn4. okt. 2017 Almennar fréttir Mannvirki

Skýrsla til að skapa upplýsta umræðu um stöðu innviða

Ný skýrsla Innviðir á Íslandi - ástand og framtíðarhorfur hefur verið gefin út. Það eru Samtök iðnaðarins og Félag ráðgjafarverkfræðinga sem standa að útgáfunni en skýrslan er kynnt á opnum fundi í dag í Kaldalóni í Hörpu kl. 8.30–10.00. 

Hér er hægt að nálgast skýrsluna:  Innvidir-a-Islandi_skyrsla2017

Þetta er í fyrsta sinn sem heildstæð skýrsla um ástand innviða hér á landi er gefin út. Fyrirmynd að skýrslunni er sótt til Noregs og Danmerkur en um 70 manns komu að gerð skýrslunnar sem hefur verið í vinnslu undanfarna mánuði. Í skýrslunni er gerð úttekt á helst innviðum í tíu köflum sem fjalla um flugvelli, vegi, hafnir, fráveitur, hitaveitur, vatnsveitur, úrgangsmál, orkuvinnslu, orkuflutninga og fasteignir ríkis og sveitarfélaga. 

Markmið með útgáfu skýrslunnar er að lýsa stöðu helstu innviða hagkerfisins og draga fram þarfir og lausnir til að tryggja gæði þessara meginstoða íslensks samfélags. Í skýrslunni er lagt mat á endurstofnvirði innviðanna sem eru teknir fyrir, ástand þeirra metið, greint frá hverjar framtíðarhorfurnar eru og lagt mat á uppsafnaða viðhaldsþörf. Þá eru settar fram ráðleggingar og lýsing á því hvað þarf til að koma á breytingum. Skýrslan er lögð fram til að skapa upplýsta umræðu um stöðu innviða íslenska hagkerfisins.

í skýrslunni kemur meðal annars fram að heildarendurstofnvirði ofangreindra innviða er áætlað 3.493 milljarðar króna. Til samanburðar stóðu heildareignir lífeyrissjóðalandsmanna í 3.725 milljörðum króna í lok júlí 2017.

Hér fyrir neðan er hægt að nálgast glærurnar sem frummælendur voru með á fundinum: 


Hér er hægt að nálgast upptöku af fundinum í Kaldalóni í Hörpu 5. október:

https://www.youtube.com/watch?v=P0ExzCBd7xA